Privacy

 

Recuper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen, werken wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en andere toepasselijke privacy- en gezondheidsregelgeving. 

 

Recuper psychomedische praktijk en Recuper Expertise (gezamenlijk Recuper) verwerken uw persoonsgegevens om resp. haar patiëntenzorg en diensten zo goed en professioneel mogelijk te kunnen verlenen en te verbeteren. Wij respecteren daarbij uw privacy als (website)bezoeker, patiënt, cliënt, sollicitant, deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek en overige rechthebbenden. 

 

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring kunt u informatie vinden over wat het verwerken van persoonsgegevens inhoudt, welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt voor een vraag, een klacht of opmerking omtrent uw privacy. U vindt onze privacyverklaring hier

 

Privacy website

Bij het bezoeken van de website maakt de website gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. U kunt cookies uitzetten in uw internetbrowser waarna u nog steeds de meeste onderdelen van de website kunt bezoeken. U vindt hier informatie over het cookiebeleid. 

 

Daarnaast worden op de website algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics en Tag Manager. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, wij anonimiseren alle statistische gegevens door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. Deze data worden alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders, wij delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten. 

 

Disclaimer 

Recuper heeft de informatie op haar website www.recuper.nl met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Recuper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Voor zover de website links bevat naar websites die door andere partijen dan Recuper worden aangeboden, is Recuper evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die voortvloeit uit de daarop aangeboden informatie, diensten of producten. De website maakt gebruik van een beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser en de vermelding 'recuper'. 

 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het Recuper-logo, mag worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook, tenzij Recuper hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

 

Deze website geeft geen diagnose of medisch advies maar is bedoeld om u van achtergrondinformatie te voorzien. Wanneer u psychische klachten heeft, raden wij u aan contact op te nemen met uw huisarts.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.