Kwaliteit van zorg

 

Recuper psychomedische praktijk is erkend door de Nederlandse overheid voor gespecialiseerde ggz (sggz) en in het bezit van het goedgekeurde kwaliteitsstatuut ggz. Het statuut zorgt dat de kwaliteit en de doelmatigheid van onze zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. In het bijzonder beschrijft het de taken en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar en betrokken zorgverleners.  

 

Kwaliteitsstatuut 

Het kwaliteitsstatuut beschrijft hoe Recuper de zorg voor haar patiënten heeft georganiseerd. Met het statuut willen wij het behandelproces waarborgen, dat het afgestemd en gecoördineerd verloopt, in aansluiting bij uw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen, behoeften en netwerk. Het kwaliteitsstatuut vindt u hier.

 

Regiebehandelaar

Voor vragen of opmerkingen over uw onderzoek en behandeling kunt u terecht bij uw regiebehandelaar. Dat kan een psychiater zijn of een zorgverlener met een andere achtergrond. Hij of zij ziet erop toe dat alles rondom om uw onderzoek en behandeling goed is geregeld. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.