Kosten en vergoeding

 

De kosten van uw behandeling kunnen worden vergoed door u zorgverzekeraar of dat u deze kosten zelf betaald. Het kan ook zijn dat deze kosten door uw werkgever worden betaald. Wij hanteren hiervoor de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg per 1 januari 2020. U vindt deze tariefbeschikking hier.

 

Zorgverzekering

Om de kosten van uw onderzoek en behandeling vergoed te krijgen: 

  U mag voor dezelfde diagnose niet bij een andere zorgaanbieder in onderzoek en behandeling zijn.

  Wij moeten een verwijsbrief van uw huisarts of specialist hebben ontvangen, anders loopt u het risico dat u de kosten zelf moet betalen.

 

Recuper biedt medisch-specialistische zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering. Hierbij geldt een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Als u met uw zorgverzekeraar een verhoogd eigen risico heeft afgesproken, dan kan dit tot maximaal € 885,- oplopen. Uw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening of u moet dit bedrag aan ons betalen. 

 

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering worden de kosten van uw behandeling geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed. Een contract tussen een zorgverzekeraar en Recuper is hiervoor geen voorwaarde. Recuper heeft niet met iedere zorgverzekeraar een contract. Wij declareren de kosten bij uw zorgverzekeraar en wij ontvangen de vergoeding. Indien niet wij, maar u de kosten bij uw zorgverzekeraar kunt declareren, dan vragen wij u vooraf uw afspraak € 90,- per uur consult te betalen (als voorschot op de totale factuur na afloop van uw behandeling). Zorgverzekeraars vergoeden niet altijd de volledige kosten die wij in rekening brengen. Het verschil tussen de vergoeding van uw zorgverzekeraar en de kosten in onze factuur nemen wij voor onze rekening, behalve uw eigen risico en tenzij u zich niet aan onze no show voorwaarde heeft gehouden.

 

Let op: wij hebben de volgende voorwaarde bij no show: het deel van de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, hoeft u niet zelf te betalen tenzij u ongeacht de reden, twee keer uw vervolgafspraak korter dan 24 uur van te voren heeft afgezegd of dat u twee keer zonder bericht niet op uw afspraak bent verschenen. 

 

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding van de kosten, vraag naar uw polisvoorwaarden en de hoogte van uw eigen risico.

 

Particuliere zorg/ zelf betalen

U kunt de kosten van behandeling of bijvoorbeeld de afname van een psychologische test volledig zelf aan ons betalen. Wij maken dan vooraf afspraken met u over de te verwachten kosten en de betaling ervan. Neem contact op met ons secretariaat voor informatie hierover of voor het maken van een eerste afspraak.

 

Werkgever betaalt

In het geval dat uw werkgever de kosten van uw behandeling of van uw coachingstraject betaalt, heeft uw werkgever hierover vooraf met Recuper afspraken gemaakt. Neem voor informatie hierover contact op met uw werkgever of met ons secretariaat.

  

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.