Klachten

 

Van de medewerkers van Recuper psychomedische praktijk mag u verwachten dat zij u goede, professionele zorg en service bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent of dat er iets is misgegaan, bijvoorbeeld in de communicatie of bij de gang van zaken rondom uw behandeling. Mogelijk kunnen wij uw onvrede helpen oplossen en kunnen wij uw ervaringen gebruiken om de kwaliteit van onze zorg en service te verbeteren.

 

Klacht indienen

Wat is een klacht? Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Wij horen uw klacht bij voorkeur direct van u zelf om samen naar een oplossing te zoeken. Als dat niet leidt tot een oplossing, dan beroept Recuper zich op de klachten- en geschillenregeling.

 

Wie kan er een klacht indienen? Als patiënt of familie en/of andere betrokkene kunt u uw klacht bespreken of schriftelijk indienen. Wij bieden u hiervoor verschillende mogelijkheden:

 

  Uw klacht bespreken met uw zorgverlener of de betrokken medewerker. Door uw onvrede kenbaar te maken stelt u hen in de gelegenheid om een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Is dit gesprek niet mogelijk of verloopt het niet naar tevredenheid? Dan kunt u uw klacht toesturen per post of per e-mail: klacht@recuper.nl of dat u een gesprek aanvraagt bij de leidinggevende.

 

  Uw klacht bespreken met de leidinggevende. Als u het lastig vindt om uw klacht te bespreken met uw zorgverlener of de betrokken medewerker, of dat u niet met hen tot een oplossing komt, dan kunt een gesprek aanvragen met de leidinggevende. Neem hiervoor telefonisch contact op met ons secretariaat 010 452 5545 of per e-mail: klacht@recuper.nl.

 

  Als wij uw klacht niet of onvoldoende kunnen oplossen, dan beroepen wij ons op de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In het klachtenreglement kunt u lezen wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. De klachtenfunctionaris is bereikbaar per e-mail: klachtenfunctionaris@nvvp.net. Het klachtenreglement vindt u hier.

 

  Indien de bemiddeling van een klachtenfunctionaris van de NVvP niet leidt tot het gewenste resultaat, dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken. Dit is een onafhankelijke commissie waar Recuper op is aangesloten. De commissie heeft een eigen reglement voor de afhandeling van klachten. U vindt hier informatie over de geschillencommissie en haar procedure en reglement.

  

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.