Behandeling: diagnostiek en behandeling

 

Recuper is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van volwassenen met psychische klachten. Wij gaan uit van een herstelgerichte aanpak, dicht bij u en uw naasten. Met drie zorgprogramma's spelen wij in op uw kracht en herstelvermogen en leggen daarbij nadruk op behoud van uw zelfredzaamheid en eigen regie.

 

Recuper biedt behandeling voor: 

 

 AD(H)D

 Angststoornissen

  Autisme

  Bipolaire stoornis

  Depressie

  (nazorg) Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

  Persoonlijkheidsproblematiek

  Psychiatrie en verslaving

  Psychiatrie en verstandelijke beperking

  Psychiatrie en verstandelijke beperking en verslaving

  Somatoforme stoornissen

  (complex) Trauma

 

Diagnostiek

Om te weten wat er nu met u aan de hand is, doen wij onderzoek. In dit diagnostisch onderzoek bespreken we uw psychische klachten en kijken we naar de situatie thuis of op het werk. Zo krijgen we een goed beeld van de problemen die u in uw eigen omgeving heeft. In overleg met u worden er gesprekken gepland waarin bijvoorbeeld uw familieleden of begeleider aanwezig zijn. De onderzoeken vinden plaats bij Recuper en soms op locatie. Alle onderzoeken samen worden in een verslag beschreven. Hierin staat uw diagnose en wat er al goed gaat en wat er nog beter kan. De diagnose geeft hierbij richting aan de behandeling maar is daarvoor niet bepalend.

 

Behandeling 

Bij Recuper zetten we diverse behandelvormen in om u zo goed en snel mogelijk weer op weg te helpen. Bijvoorbeeld interpersoonlijke psychotherapie, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR, psychomotorische therapie (PMT), psycho-educatie, andere traumabehandeling gericht op de verstandelijk beperkte doelgroep en medicamenteuze behandeling. Elke vorm kiezen we gezamenlijk.

 

Samenwerking

Bij Recuper werken we samen: onderling, met patiënten, met andere zorgverleners/(regie)behandelaren, met verwijzers en met externe (keten)partners. Wij werken o.a. samen met: huisartsen, crisisdiensten, ziekenhuizen, aanbieders met klinische capaciteit, bedrijfsartsen, wijkteams, scholen en verpleeg-en verzorgingshuizen.