Zorgprogramma Verstandelijke beperking (VB)

 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans om psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen te ontwikkelen. Een verstandelijke beperking kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat er een infectie plaatsvindt tijdens de zwangerschap of er kan sprake zijn van problemen rond de geboorte, problemen na de geboorte of aangeboren afwijkingen. Regelmatig blijft de oorzaak onbekend.

 

Een verstandelijke beperking is een ontwikkelingsstoornis, waarbij de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen langzamer gaat dan bij leeftijdgenoten en meestal ook niet hetzelfde niveau bereikt. We spreken van een verstandelijke beperking wanneer het IQ van een persoon lager is dan 70 (bij een IQ tussen de 70 en 85 is sprake van zwakbegaafdheid).

 

Mensen met een verstandelijke beperking leiden doorgaans een normaal leven. Soms zit het voor hen even tegen en kunnen er gedragsproblemen ontstaan die niet voor iedereen begrijpelijk en oplosbaar zijn. Deze probleem ontstaan vaak plotseling maar met een duidelijke aanleiding. Ook kan er sprake zijn van een sluipende toename in de problemen. Meestal is er sprake van overvraging die een psychiatrische stoornis heeft veroorzaakt. Maar wanneer de oorzaak van de overvraging weg is blijft de psychiatrische stoornis vaak bestaan.

 

Recuper biedt onderzoek en behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische klachten en/of verslaving. Wij doen onderzoek en behandeling op onze praktijk, en soms vindt onderzoek plaats in samenwerking met een externe partij, bijvoorbeeld op locatie van een instelling voor beschermd wonen.

 

De huisarts of specialist kan naar onze praktijk verwijzen als er sprake is van:  

  Een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid (of dat er zijn heldere aanwijzingen dat dit het geval is).

  Er zijn psychische klachten die met eerdere hulp nog niet voldoende zijn verminderd.

  Er is sprake van problemen op meerdere levensgebieden.

 

Recuper heeft een specifiek behandelprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek.