Behandelfasen en werkwijze

 

Bij Recuper staan we voor resultaatgerichte behandeling van complexe psychische problemen. Afhankelijk van de diagnose en uw hulpvraag wordt een passende behandeling met u afgestemd en ingezet. Wij maken daarom samen met u afspraken over beoogd herstel, frequentie en eindigheid van behandel- of begeleidingscontacten. Wij werken in een multi-disciplinair team waarbij frequent overleg en nauwe samenwerking standaard is. Wij onderscheiden de volgende behandelfasen:

 

Behandelfasen: 1 aanmelding -  2 intakegesprek - 3 onderzoek - 4 advies - 5 behandelplan - 6 behandeling - 7 afronding  

 

Na de aanmelding volgt een eerste afspraak op onze praktijk of via videobellen. Tijdens dit intakegesprek bespreken we met u de klachten of problemen en wat u met de behandeling wilt bereiken. Er zijn dan twee mogelijkheden: Wanneer nog niet helemaal duidelijk is wat er precies aan de hand is, maken we een afspraak voor een diagnostisch onderzoek. Er kunnen verschillende onderzoeken nodig zijn waarvoor u mogelijk meerdere afspraken krijgt. De onderzoeken vinden plaats bij Recuper of elders. In overleg met u worden de gesprekken gepland waarin bijvoorbeeld uw familieleden of begeleider aanwezig zijn. Wanneer andere zorgverleners al hebben vastgesteld wat er aan de hand is, maken we een afspraak voor de start van een behandeling.

 

Aansluitend op het diagnostisch onderzoek nodigen wij u uit voor een adviesgesprek. De regiebehandelaar bespreekt dan de uitslagen van het onderzoek met u en geeft advies over wat er mogelijk is om door behandeling uw klachten te verhelpen of draaglijk te maken. In het adviesgesprek geven wij uw omgeving (familie, begeleiding) vaak alvast wat tips mee zodat zij u kunnen ondersteunen.

 

Wanneer u heeft besloten tot verdere behandeling bij Recuper maken wij met samen met u een behandelplan. In uw behandelplan staan beschreven: de diagnose, uw doelen van behandeling, de werkwijze, de verwachte behandelduur en frequentie van contact. Een behandelafspraak duurt ongeveer 45 minuten.

 

De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De behandeling kan bestaan uit gesprekken met een zorgverlener en/of 

een e-Health behandeling (hulp via internet of e-mail).

 

Wij evalueren de voortgang van uw behandeling regelmatig. Hierbij vragen we uw mening over uw zorgverlener en uw behandeling. Ook vragen we wat u vindt van de verandering in uw functioneren en de verandering van uw klachten of problemen. Dit doen we mondeling en via vragenlijsten die we u vragen in te vullen zowel bij het begin als aan het eind van de behandeling. 

 

De behandeling eindigt met een evaluatie en schriftelijke terugkoppeling naar uw verwijzer, meestal de huisarts of de bedrijfsarts. Twee maanden na afsluiting van de behandeling is er een telefonisch follow-up gesprek, waarin u wordt gevraagd hoe u terugkijkt op de behandeling en of u er tevreden over bent. Tot slot verzoeken wij u ons te beoordelen op Zorgkaart Nederland.