Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland. In de algemene voorwaarden staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel de afspraken over uw en onze rechten en plichten. De Algemene voorwaarden Recuper psychomedische praktijk vindt u hier.

 

Factuur en betalingsvoorwaarden

Op alle overeenkomsten die gesloten zijn met Recuper psychomedische praktijk is het Nederlands recht van toepassing. Ook zijn onze Algemene voorwaarden hierop van toepassing. 

 

  Wanneer u voor de zorgverlening een factuur ontvangt van uw zorgverzekeraar of van Recuper psychomedische praktijk, vindt u daarop DBC-zorgproducten. DBC staat voor diagnose behandel combinatie. Dit betekent dat u niet elk onderdeel van uw behandeling apart afrekent, maar één prijs betaalt voor het gehele pakket. U vindt hier de informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over uw rekening voor ggz.

 

  Hoe bepalen wij uw DBC-zorgproduct? De codes van alle zorgactiviteiten (onderzoeken en behandelingen) die u heeft ontvangen, worden geautomatiseerd naar een beveiligde landelijke database gestuurd. Afhankelijk van de combinatie van deze gegevens wordt een bijpassend zorgproduct afgeleid. Dit DBC-zorgproduct wordt in rekening gebracht. U krijgt dus altijd een factuur voor een standaard DBC-zorgproduct.

 

  Bezwaar tegen het vermelden van zorgactiviteiten op uw zorgnota? Wij zijn verplicht om de zorgactiviteiten op de factuur af te drukken of elektronisch mee te sturen. Wanneer u dit uit privacyoverwegingen niet wilt, kunt u hier bezwaar tegen maken. Op de declaratie die naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd en die u krijgt thuisgestuurd staat dan niet vermeld welk onderzoek en behandeling u in onze praktijk heeft gehad. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij ons secretariaat.

 

  Belangrijke betalingsvoorwaarde: Facturen van Recuper psychomedische praktijk moeten binnen 30 dagen worden betaald. U kunt voor een mogelijke betalingsregeling contact opnemen met ons secretariaat. 

 

Voor vragen kunt contact opnemen met ons secretariaat.